Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Świątynia

Nowo powstała świątynia jest przyczyną radości dla każdego człowieka, który ma w swoim sercu wiarę w Boga. Kościół, który stał się świątynią parafialną dla mieszkańców Komorowa, był budowany jako kaplica dojazdowa parafii Majdan Królewski. Kościół projektował mgr inż. Arch. Adam Gustaw z Rzeszowa przy współpracy konstruktora inż. Józefa Kocera. Plac pod budowę kościoła został poświęcony w dniu 3 maja 1988 roku i w tym roku rozpoczęto budowę. Dnia 28 czerwca 1992 r. został wmurowany kamień węgielny, świątynia została poświęcona przez pochodzącego z Huty Komorowskiej ks. abpa Adama Kozłowieckiego. Kamień Węgielny pod budowę kościoła poświęcił Ojciec święty Jan Paweł II w Tarnowie podczas III pielgrzymki do Ojczyzny 10 czerwca 1987 roku. Cząstki tego kamienia stanowią kruszce przywiezione z Góry Kalwarii w Jerozolimie oraz z podziemi Katedry Przemyskiej. Od 29 czerwca 1997 roku, tj. utworzenia Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie, świątynia ta pełni funkcję kościoła parafialnego. W dekrecie erygującym parafię ówczesny Biskup Sandomierski ks. bp Wacław świerzawski zobowiązał wiernych do kontynuowania prac związanych z budową świątyni i innych obiektów parafialnych. Dnia 27 maja 2007 r. Biskup Sandomierski ks. bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga dokonał konsekracji świątyni p.w. N.M.P Matki Kościoła w Komorowie. W Ołtarzu Soborowym zostały umieszczone relikwie św. Andrzeja Apostoła.

a/ PREZBITERIUM Z OŁTARZEM GŁÓWNYM: z okazji Roku Jubileuszowego parafia podjęła budowę ołtarza głównego. Dnia 21 grudnia 2000 r. rozpoczęto montowanie głównego ołtarza. Elementy ołtarzowe zostały stopniowo w trzech fazach przywiezione z Krakowa. Budowniczymi i wykonawcami byli artyści z Krakowa. Główny artysta to p. Piotr Chwastarz. Ołtarz przedstawia kulę ziemską, w której jest tabernakulum, a z dwóch stron Apostołowie. Na tym postumencie stoi Matka Najświętsza, natomiast na suficie umieszczony jest Duch święty. Po wybudowaniu ołtarza, główna część - czyli figura Matki Bożej - nie została zaakceptowana przez parafian. Jej wygląd, w relacji wielu wiernych, w ogóle nie przypominał Matki Bożej. W tej sytuacji figura została oddana do ponownego wykonania. Tym razem wykonawcą był p. Józef Powroźnik - artysta z Przeworska. Figurę wykonano w ciągu 3 miesięcy. W przededniu świąt Wielkanocnych 2001 r. figura znów stanęła w Komorowskiej świątyni. Jej wygląd jest urzekający i pobudza wiernych do jeszcze większej czci i pobożności. W lipcu 2001 r. zostało wykonane i wstawione do głównego ołtarza pozłacane tabernakulum wykonane przez brązowników-złotników z Przemyśla.

b/ KRZYŻ OŁTARZOWY wykonali artyści Dorota i Józef Powroźnik. Krzyż i podstawa jest darem rodziców uczniów klasy II i III gimnazjum oraz klasy III szkoły podstawowej.

 

c/ OŁTARZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: wykonany przez Państwa Powroźników z Przeworska, ukończony 28 listopada 2003 r. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 18 kwietnia 2004 r. ks. Jan Cag, proboszcz z Ustrzyk Dolnych (diec. Przemyska) dokonał poświęcenia bocznego ołtarza.

 

d/ CHRZCIELNICA: projekt wykonany w 2002 roku przez artystów z Przeworska.

 

e/ POLICHROMIA we wnętrzu świątyni: w prezbiterium w lutym 2002 r. został wykonany fresk przedstawiający ogród z Wieczernikiem autorstwa Państwa Powroźników z Przeworska. W dniu 3 lipca 2006 r. rozpoczęto wykonanie wielkiego dzieła polichromii kościoła. Treścią malowideł jest tajemnica pobożności maryjnej, która koncentruje się na Jej Synu - Zbawicielu świata. Chwalebne tajemnice Różańca, poprzecinane postaciami wielkich czcicieli Matki Bożej: św. Maksymiliana Kolbego, św. Stanisława Kostki, Kazimierza Jagiellończyka, św. Jacka Odrowąża, koncentrują się na górującej w prezbiterium postaci Maryi. Rozłożone dłonie Matki jakby chciały ogarnąć wszystkich w Komorowie, którzy na chwałę Jej Syna swoje prace, ofiary przynoszą właśnie tutaj. Koncepcja teologicznej wymowy wystroju kościoła jest autorstwa ks. dr Jana Biedronia - Rektora WSD w Sandomierzu.

 

f/ WITRAŻE: 25 października 2000 r. zostały zamontowane dwa witraże w prezbiterium. Jeden z nich przedstawia Wniebowzięcie NMP, drugi zaś ukoronowanie matki Najświętszej. Wykonawcą witraży jest p. Wiesław Czechowicz z Cieklina. 24 września 2001 r. pojawiły się kolejne witraże i tablica jubileuszowa. Dnia 18 sierpnia 2002 r. zamontowano dwa kolejne witraże: Soli Deo - Samemu Bogu, Rex Gloria - Król Chwały. Zostały one zafundowane w rocznicę śmierci Pana Wójta +Tadeusza Cebuli. Jeden ufundowała gmina Majdan Królewski, drugi parafianie. Witraż Veni Creator ufundowali Edward i Maria Szast z Rego Park

 

g/ ORGANY PISZCZAŁKOWE: zostały przywiezione z Niemiec (Loizenkirchen - Acham) 17 września 2002 r. Organy posiadają 14 głosów. Datowane są na 1932 rok. Są one darem parafii niemieckiej dla parafii Komorów. Drewnianą obudowę organ wykonał miejscowy stolarz p. Stanisław Marut w 2004 r. W marcu 2005 r. montaż organów został zakończony.

h/ DZWONY: w marcu 1998 r. zostały przywiezione do parafii dzwony wykonane przez firmę Felczyńskich z Przemyśla. Dzwony zostały nazwane następującymi imionami:

*DUŻY: Najświętsza Maryja Panna, swoim głosem obwieszcza radosne chwile parafii, nawołuje do modlitwy, żegna umarłych. Imię Maryja wzięty od tytułu kościoła w Komorowie. Fundatorem dzwonu jest cała parafia.

*ŚREDNI: Andrzej Apostoł, swoim głosem obwieszcza chwałę Boga w Trójcy świętej Jedynego. Budzi sumienia zatwardziałych, przypomina o dziecięctwie Bożym. Nazwa dzwonu wzięta od imienia pierwszego Proboszcza parafii. Fundatorem jest parafianka Józefa Gurdak.

*MAŁY: Jan Paweł II, swoim głosem wzywa na Mszę Świętą. Upamiętnia Kongres Eucharystyczny i Piątą Pielgrzymkę Ojca świętego Jana Pawła II do Polski. Stąd też takie jego imię. Fundatorem jest pani Krystyna Szypuła.Dnia 16 maja 1998 r. ks. bp Marian Zimałek dokonał poświęcenia nowych dzwonów. Następnie dzwony zostały umieszczone na wieży kościelnej. Mechanizm sterujący dzwonami wykonał p. Matejkowski z Sandomierza, a od 20.12.2001 r. napęd elektryczny dzwonów jest nowy, wykonany przez Waldemara Łanię z Przeworska.

FIGURA MATKI KOŚCIOŁA NA PLACU KOŚCIELNYM


Od połowy marca 2007 r. z inicjatywy stowarzyszenia "Moja mała ojczyzna Komorów" rozpoczęto dzieło budowy betonowego postumentu na placu przed kościołem pod przyszłą figurę NMP Matki Kościoła z kamienia piaskowego - piaskowca. Projektantem postumentu pod figurę Matki Bożej jest p. mgr inż. Bogdan Brzoza. Wykonawcami figury są Państwo Józef, Dorota Powroźnik, artyści z Przeworska. Dnia 28 kwietnia 2007 r. ustawiono figurę i przeniesiono KRZYŻ MISYJNY. W 10. rocznicę powstania parafii Komorów, 27 maja 2007 r., figura została poświęcona przez ks. bpa Andrzeja Dzięgę.

Dodatkowe informacje