Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Super User

środa, 22 sierpień 2012 14:46

Orkiestra parafialna

Dnia 12 grudnia 1999 roku przy parafii powstaje Koło Muzyczne. Dla członków orkiestry zostały wyremontowane instrumenty muzyczne. Od 2003 roku spotkania orkiestry odbywały się systematycznie we środy od godz. 1600. Dyrygentem orkiestry jest p. Kazimierz Kosiorowski, natomiast członkami parafianie z Komorowa, dorośli oraz młodzież. Orkiestra uświetnia uroczystości parafialne oraz reprezentuje Komorów w uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym, diecezjalnym.

środa, 22 sierpień 2012 14:43

Koło Muzyczne Pań

Panie przynależące do Zespołu Duszpasterskiego poprzez wykonywanie śpiewów w czasie liturgii upiększają sprawowane nabożeństwa. Grupa ta reprezentuje również Komorów w uroczystościach dożynkowych, patriotycznych i rocznicowych na szczeblu gminnym, powiatowym, diecezjalnym.

środa, 22 sierpień 2012 14:42

Schola

Obowiązki organisty pełni pan Kazimierz Kosiorowski.

W parafii obowiązuje czterostopniowy podział Liturgicznej Służby Ołtarza dziewczyn:

 • kandydatki na scholanki: to przeważnie uczennice klas III szkoły podstawowej i starsze, które wyrażają chęć podjęcia służby w czasie liturgii poprzez śpiew. Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach dla kandydatek na scholanki oraz częsty udział w nabożeństwach daje młodym przygotowanie do podjęcia służby podczas nabożeństw. Uroczyste włączenie w grono scholanek ma miejsce w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
 • scholanki młodsze: to uczennice szkoły podstawowej, które zostały włączone do Liturgicznej Służby Ołtarza. Poprzez udział w spotkaniach dla scholanek oraz wykonywanie śpiewów w czasie liturgii doskonalą zdolności muzyczne i przyczyniają się do upiększenia sprawowanych nabożeństw.
 • scholanki starsze: to uczennice gimnazjum, szkoły średniej i studentki, które są wzorem dla scholanek młodszych oraz kandydatek na scholanki wypełniania obowiązków związanych z przynależnością do Liturgicznej Służby Ołtarza.
 • animatorki i seniorki: to uczennice szkół średnich, studentki oraz młodzież pracująca, które czuwają nad prawidłowym doborem śpiewów liturgicznych, dbają o harmonię w grupie, do której przynależą. W czasie nabożeństw prowadzą śpiew, przewodzą grupie.
środa, 22 sierpień 2012 14:41

Liturgiczna Służba Ołtarza

Od 30 kwietnia 2006 r. obowiązki kościelnego pełni pan Jan Zięba.

W parafii obowiązuje czterostopniowy podział Liturgicznej Służby Ołtarza chłopców:

 • kandydaci na ministrantów: to przeważnie uczniowie klas III szkoły podstawowej i starsi, którzy wyrażają chęć podjęcia służby przy ołtarzu. Poprzez uczęszczanie na cotygodniowe zbiórki dla kandydatów na ministrantów oraz częsty udział w nabożeństwach młodzi przygotowują się do uroczystego włączenia w grono ministrantów, które ma miejsce w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
 • ministranci młodsi: to uczniowie szkoły podstawowej, którzy zostali włączeni do Liturgicznej Służby Ołtarza. Poprzez udział w zbiórkach dla ministrantów oraz wykonywanie posług w czasie liturgii doskonalą znajomość piękna sprawowanych obrzędów i przyczyniają się do upiększenia sprawowanych nabożeństw.
 • ministranci starsi: to uczniowie gimnazjum,szkoły średniej, studenci, którzy są wzorem dla ministrantów młodszych oraz kandydatów na ministrantów wypełniania obowiązków związanych z przynależnością do Liturgicznej Służby Ołtarza.
 • animatorzy i seniorzy: to uczniowie szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem liturgii, dbają o harmonię w grupie, do której przynależą. W czasie nabożeństw podejmują posługę lektora, kantora, komentatora i inne.
  Liturgiczna Służba Ołtarza Chłopców podzielona jest na trzy grupy, które przez kolejne tygodnie podejmują dyżur podczas nabożeństw. Obecność jest punktowana zarówno punktami dodatnimi za obecność, jak i ujemnymi za zaniedbanie posługi.
Strona 24 z 24

Dodatkowe informacje