Błąd
 • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Super User

środa, 22 sierpień 2012 14:49

Przyjaciele WSD


Przewodniczącą Koła Przyjaciół WSD jest p. Maria Sudoł. Działalność Koła Przyjaciół to wsparcie modlitewne i materialne Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Szczególnym przejawem aktywności Koła Przyjaciół WSD działającego w Komorowie jest organizowanie wyjazdów na Dni Otwartej Furty do Sandomierza i troska o czynne włączenie się grup liturgicznych tej parafii (zwłaszcza orkiestry, scholi) w liturgię sprawowaną w Seminarium.

środa, 22 sierpień 2012 14:48

Stowarzyszenie "Moja Mała Ojczyzna Komorów

W odpowiedzi na głos ks. bpa Edwarda Frankowskiego został powołany komitet założycielski, który od 2005 r. przyjął nazwę Moja Mała Ojczyzna Komorów. Członkowie kierujący stowarzyszeniem to Ryszard Łeptuch, Leszek Rębisz, Artur Sudoł. Zadania, jakie stoją przed Stowarzyszeniem Moja Mała Ojczyzna Komorów to:

 • Wejście w unijny program odnowy wsi,
 • Rozwój miejscowości pod względem materialnym, kulturalnym i duchowym.
Działalność Stowarzyszenia Moja Mała Ojczyzna Komorów
środa, 22 sierpień 2012 14:47

Caritas

Wraz z powstaniem parafii zawiązał się Parafialny Zespół Caritas. Celem działalności tej grupy jest:

 

 • Przygotowywanie paczek dla dzieci z najuboższych rodzin parafii Komorów z okazji św. Mikołaja.
 • Prowadzenie sprzedaży paramentów liturgicznych w sklepiku przy kościele, z czego dochód przeznaczany jest w całości na dofinansowanie akcji charytatywnych parafii.
 • Rozdzielanie paczek żywnościowych rodzinom parafii z Banku Żywności.
 • Troska o chorych i ubogich w parafii.
środa, 22 sierpień 2012 14:46

Wspólnota Ruchu Światło-Życie

Podczas wakacji 2000 roku dzieci parafii Komorów po raz pierwszy wyjechały na parafialną Oazę do Piwnicznej. Na takie bowiem wyjazdy wyruszają w większości dzieci przynależące do Oazy Parafialnej, angażujące się czynnie w życie liturgiczne parafii. Są to wyjazdy dofinansowywane przez Ks. Proboszcza i Urząd Gminy Majdan Królewski. Wspólnota Ruchu światło-Życie działająca przy parafii uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych (piątki) oraz troszczy się o przygotowanie programów artystycznych upamiętniających ważne wydarzenia parafii.

środa, 22 sierpień 2012 14:46

Orkiestra parafialna

Dnia 12 grudnia 1999 roku przy parafii powstaje Koło Muzyczne. Dla członków orkiestry zostały wyremontowane instrumenty muzyczne. Od 2003 roku spotkania orkiestry odbywały się systematycznie we środy od godz. 1600. Dyrygentem orkiestry jest p. Kazimierz Kosiorowski, natomiast członkami parafianie z Komorowa, dorośli oraz młodzież. Orkiestra uświetnia uroczystości parafialne oraz reprezentuje Komorów w uroczystościach na szczeblu gminnym, powiatowym, diecezjalnym.

środa, 22 sierpień 2012 14:43

Koło Muzyczne Pań

Panie przynależące do Zespołu Duszpasterskiego poprzez wykonywanie śpiewów w czasie liturgii upiększają sprawowane nabożeństwa. Grupa ta reprezentuje również Komorów w uroczystościach dożynkowych, patriotycznych i rocznicowych na szczeblu gminnym, powiatowym, diecezjalnym.

środa, 22 sierpień 2012 14:42

Schola

Obowiązki organisty pełni pan Kazimierz Kosiorowski.

W parafii obowiązuje czterostopniowy podział Liturgicznej Służby Ołtarza dziewczyn:

 • kandydatki na scholanki: to przeważnie uczennice klas III szkoły podstawowej i starsze, które wyrażają chęć podjęcia służby w czasie liturgii poprzez śpiew. Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach dla kandydatek na scholanki oraz częsty udział w nabożeństwach daje młodym przygotowanie do podjęcia służby podczas nabożeństw. Uroczyste włączenie w grono scholanek ma miejsce w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
 • scholanki młodsze: to uczennice szkoły podstawowej, które zostały włączone do Liturgicznej Służby Ołtarza. Poprzez udział w spotkaniach dla scholanek oraz wykonywanie śpiewów w czasie liturgii doskonalą zdolności muzyczne i przyczyniają się do upiększenia sprawowanych nabożeństw.
 • scholanki starsze: to uczennice gimnazjum, szkoły średniej i studentki, które są wzorem dla scholanek młodszych oraz kandydatek na scholanki wypełniania obowiązków związanych z przynależnością do Liturgicznej Służby Ołtarza.
 • animatorki i seniorki: to uczennice szkół średnich, studentki oraz młodzież pracująca, które czuwają nad prawidłowym doborem śpiewów liturgicznych, dbają o harmonię w grupie, do której przynależą. W czasie nabożeństw prowadzą śpiew, przewodzą grupie.
środa, 22 sierpień 2012 14:41

Liturgiczna Służba Ołtarza

Od 30 kwietnia 2006 r. obowiązki kościelnego pełni pan Jan Zięba.

W parafii obowiązuje czterostopniowy podział Liturgicznej Służby Ołtarza chłopców:

 • kandydaci na ministrantów: to przeważnie uczniowie klas III szkoły podstawowej i starsi, którzy wyrażają chęć podjęcia służby przy ołtarzu. Poprzez uczęszczanie na cotygodniowe zbiórki dla kandydatów na ministrantów oraz częsty udział w nabożeństwach młodzi przygotowują się do uroczystego włączenia w grono ministrantów, które ma miejsce w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
 • ministranci młodsi: to uczniowie szkoły podstawowej, którzy zostali włączeni do Liturgicznej Służby Ołtarza. Poprzez udział w zbiórkach dla ministrantów oraz wykonywanie posług w czasie liturgii doskonalą znajomość piękna sprawowanych obrzędów i przyczyniają się do upiększenia sprawowanych nabożeństw.
 • ministranci starsi: to uczniowie gimnazjum,szkoły średniej, studenci, którzy są wzorem dla ministrantów młodszych oraz kandydatów na ministrantów wypełniania obowiązków związanych z przynależnością do Liturgicznej Służby Ołtarza.
 • animatorzy i seniorzy: to uczniowie szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem liturgii, dbają o harmonię w grupie, do której przynależą. W czasie nabożeństw podejmują posługę lektora, kantora, komentatora i inne.
  Liturgiczna Służba Ołtarza Chłopców podzielona jest na trzy grupy, które przez kolejne tygodnie podejmują dyżur podczas nabożeństw. Obecność jest punktowana zarówno punktami dodatnimi za obecność, jak i ujemnymi za zaniedbanie posługi.
Strona 24 z 24

Dodatkowe informacje