Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Super User

środa, 22 sierpień 2012 14:41

Liturgiczna Służba Ołtarza

Od 30 kwietnia 2006 r. obowiązki kościelnego pełni pan Jan Zięba.

W parafii obowiązuje czterostopniowy podział Liturgicznej Służby Ołtarza chłopców:

  • kandydaci na ministrantów: to przeważnie uczniowie klas III szkoły podstawowej i starsi, którzy wyrażają chęć podjęcia służby przy ołtarzu. Poprzez uczęszczanie na cotygodniowe zbiórki dla kandydatów na ministrantów oraz częsty udział w nabożeństwach młodzi przygotowują się do uroczystego włączenia w grono ministrantów, które ma miejsce w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
  • ministranci młodsi: to uczniowie szkoły podstawowej, którzy zostali włączeni do Liturgicznej Służby Ołtarza. Poprzez udział w zbiórkach dla ministrantów oraz wykonywanie posług w czasie liturgii doskonalą znajomość piękna sprawowanych obrzędów i przyczyniają się do upiększenia sprawowanych nabożeństw.
  • ministranci starsi: to uczniowie gimnazjum,szkoły średniej, studenci, którzy są wzorem dla ministrantów młodszych oraz kandydatów na ministrantów wypełniania obowiązków związanych z przynależnością do Liturgicznej Służby Ołtarza.
  • animatorzy i seniorzy: to uczniowie szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem liturgii, dbają o harmonię w grupie, do której przynależą. W czasie nabożeństw podejmują posługę lektora, kantora, komentatora i inne.
    Liturgiczna Służba Ołtarza Chłopców podzielona jest na trzy grupy, które przez kolejne tygodnie podejmują dyżur podczas nabożeństw. Obecność jest punktowana zarówno punktami dodatnimi za obecność, jak i ujemnymi za zaniedbanie posługi.
Strona 23 z 23

Dodatkowe informacje