Błąd
  • Błąd podczas ładowania danych z kanału informacyjnego

Artykuły

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej naszym udziałem staje się wielka tajemnica naszego zbawienia. Jezus Chrystus z miłości do każdego z nas przyjął krzyż, po to, by wykupić nas od grzechów. Te wydarzenia Wielkiego Tygodnia mają doprowadzić nas na szczyt Kalwarii, byśmy poznali potęgę miłości Boga do nas i moc płynącą z Jego Krzyża. Takie właśnie jest chrześcijaństwo, które bez krzyża nie miałoby żadnego sensu. Wydarzenia Kalwarii nie kończą się śmiercią Chrystusa, doprowadzają nas jednak do pustego grobu Zmartwychwstałego. Chrystus zwyciężył śmierć, przez co umocnił nas na drodze naszego podążania za Nim wśród trudów i słabości.

Niech Zmartwychwstały Chrystus – Zwycięzca umocni nas, byśmy z wiarą podążali za Nim po drogach naszego życia w powołaniu i nigdy nie zagubili w sobie tego ostatecznego celu, którym jest nasze w Nim zmartwychwstanie.

 

 

                                                                                              ks. Andrzej Cag

                                                                                        dk. Michał Powęska

 

                                                                                        ks. Maciej Charabin 

Dodatkowe informacje