Super User

środa, 22 sierpień 2012 14:42

Schola

Obowiązki organisty pełni pan Kazimierz Kosiorowski.

W parafii obowiązuje czterostopniowy podział Liturgicznej Służby Ołtarza dziewczyn:

  • kandydatki na scholanki: to przeważnie uczennice klas III szkoły podstawowej i starsze, które wyrażają chęć podjęcia służby w czasie liturgii poprzez śpiew. Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach dla kandydatek na scholanki oraz częsty udział w nabożeństwach daje młodym przygotowanie do podjęcia służby podczas nabożeństw. Uroczyste włączenie w grono scholanek ma miejsce w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
  • scholanki młodsze: to uczennice szkoły podstawowej, które zostały włączone do Liturgicznej Służby Ołtarza. Poprzez udział w spotkaniach dla scholanek oraz wykonywanie śpiewów w czasie liturgii doskonalą zdolności muzyczne i przyczyniają się do upiększenia sprawowanych nabożeństw.
  • scholanki starsze: to uczennice gimnazjum, szkoły średniej i studentki, które są wzorem dla scholanek młodszych oraz kandydatek na scholanki wypełniania obowiązków związanych z przynależnością do Liturgicznej Służby Ołtarza.
  • animatorki i seniorki: to uczennice szkół średnich, studentki oraz młodzież pracująca, które czuwają nad prawidłowym doborem śpiewów liturgicznych, dbają o harmonię w grupie, do której przynależą. W czasie nabożeństw prowadzą śpiew, przewodzą grupie.
środa, 22 sierpień 2012 14:41

Liturgiczna Służba Ołtarza

Od 30 kwietnia 2006 r. obowiązki kościelnego pełni pan Jan Zięba.

W parafii obowiązuje czterostopniowy podział Liturgicznej Służby Ołtarza chłopców:

  • kandydaci na ministrantów: to przeważnie uczniowie klas III szkoły podstawowej i starsi, którzy wyrażają chęć podjęcia służby przy ołtarzu. Poprzez uczęszczanie na cotygodniowe zbiórki dla kandydatów na ministrantów oraz częsty udział w nabożeństwach młodzi przygotowują się do uroczystego włączenia w grono ministrantów, które ma miejsce w czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
  • ministranci młodsi: to uczniowie szkoły podstawowej, którzy zostali włączeni do Liturgicznej Służby Ołtarza. Poprzez udział w zbiórkach dla ministrantów oraz wykonywanie posług w czasie liturgii doskonalą znajomość piękna sprawowanych obrzędów i przyczyniają się do upiększenia sprawowanych nabożeństw.
  • ministranci starsi: to uczniowie gimnazjum,szkoły średniej, studenci, którzy są wzorem dla ministrantów młodszych oraz kandydatów na ministrantów wypełniania obowiązków związanych z przynależnością do Liturgicznej Służby Ołtarza.
  • animatorzy i seniorzy: to uczniowie szkół średnich, studenci oraz młodzież pracująca, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem liturgii, dbają o harmonię w grupie, do której przynależą. W czasie nabożeństw podejmują posługę lektora, kantora, komentatora i inne.
    Liturgiczna Służba Ołtarza Chłopców podzielona jest na trzy grupy, które przez kolejne tygodnie podejmują dyżur podczas nabożeństw. Obecność jest punktowana zarówno punktami dodatnimi za obecność, jak i ujemnymi za zaniedbanie posługi.
Strona 19 z 19

Dodatkowe informacje