niedziela, 07 kwiecień 2013 17:51

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Napisane przez

KOMORÓW 14.08.2022r.

 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C 2022

Parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Komorowie

 

1. Msza Św. w tygodniu z wyjątkiem poniedziałku o godz. 18.00. Jutro – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej. Na Mszy Św. o godz. 8.00 rano poświęcenie wieńców dożynkowych i druga Msza Św. w tym dniu o godz. 10.30. Po południu od godz. 14.30 Spotkanie Rodzinne przy Domu Strażaka w Komorowie poprowadzą nasze Panie z Koła. Już teraz bardzo im dziękujemy za wielki trud jaki wkładają w przygotowanie tego spotkania dla nas. ZAPRASZAMY.

2. Dziękuję za wspólne piesze pielgrzymowanie do Pani Jasnogórskiej Stalowa Wola – Jasna Góra. Czynię to na ręce dwóch pielgrzymujących rodzin z naszej parafii P. Wójcików i P. Suszków. Gratuluję i bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim którzy w sposób sztafetowy pielgrzymowali z nami. Dziękuję Wam za Wasze duchowe pielgrzymowanie w jedności z nami. Bóg zapłać. Zaplanujmy i wyruszmy na parafialną pieszą pielgrzymkę Komorów – Ostrowy Tuszowskie w Święto Narodzenia NMP w dniu 8 września czwartek godz. 15.00. Zapisy na pielgrzymkę w zakrystii.

3. Orkiestra – zapraszam do udziału w liturgii jutro o godz. 7.30 i po południu przy Domu Strażaka o godz. 17.00. W pt. spotkanie wspólne o godz. 19.00. Zapraszam.

4. Dziękuję Artystom P. Powroźnikom z Przeworska, którzy w tym czasie przeprowadzili renowację drzwi wejściowych do naszego kościoła. Jest to nasze jubileuszowe dzieło. Bóg zapłać.

5. Dziękuję rodzinom za utrzymanie w czystości naszego kościoła i proszę cztery następne rodziny o podjęcie dyżuru. Przyszła niedziela jest trzecią niedzielą miesiąca. Nasze ofiary w kopertach złożymy na prace prowadzone przy naszym kościele. Bóg zapłać za wszelką ofiarność.

6. Msza Św. pogrzebowa za +Cecylię Ryk zostanie odprawiona we wtoreko o godz. 11.00. Różaniec o godz. 10.30. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

7. W historii Komorowa i naszej wspólnoty parafialnej ostatnie dwa lata związane były z ważnymi rocznicami i jubileuszami. W zeszłym roku przypadła 450. rocznica pierwszej próby lokacji Komorowa z wójtostwem, którą za królewską zgodą przeprowadził starosta sandomierski Andrzej Firlej. W obecnym 2022 r. obchodzimy uroczysty jubileusz 25-lecia parafii pw. NMP Matki Kościoła. Jest to doskonała okazja to tego, aby przypomnieć najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w naszej wspólnocie parafialnej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza oraz przywołać na pamięć osoby zasłużone dla naszej parafii.

Mieszkańcy Komorowa na posiadanie własnej świątyni musieli czekać do końca XX w. Wcześniej przynależeli do parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim i tam uczęszczali na niedzielne Msze święte i nabożeństwa. Jednocześnie nie rezygnowali ze starań związanych z posiadaniem własnego kościoła.

Pierwsze skutki ich determinacji były widoczne w marcu 1972 r. Wówczas za zgodą ks. Wojciecha Szpytmy, ówczesnego proboszcza w Majdanie Królewskim, przeznaczono na kaplicę niezamieszkały budynek położony na posesji Jana Stróża, mieszkańca Komorowa. Dwadzieścia lat później, 28 czerwca 1992 r., miała miejsce uroczystość poświęcenia komorowskiego kościoła wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego. Dokonał tego abp Adam Kozłowiecki, rodak, pochodzący z parafii w Majdanie Królewskim, ówczesny misjonarz w Zambii.

Postanowieniem dekretu biskupa sandomierskiego Wacława Świerzawskiego z 17 czerwca 1997 r. erygowano parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Komorowie. Dwa tygodnie później (29 czerwca) ks. Władysław Włodarczyk, proboszcz parafii w Majdanie Królewskim i dziekan dekanatu Raniżów, odczytał wiernym zgromadzonym w komorowskiej świątyni dekret biskupa diecezjalnego o utworzeniu parafii oraz dokonał uroczystego wprowadzenia nowego proboszcza, ks. Andrzeja Caga.

W następnym roku rozpoczęto prace wykończeniowe świątyni i budowę plebanii,
w które szczególnie aktywnie włączyli się budowniczy: p. Kazimierz Ziętek, p. Władysław Stróż, p. Czesław Kopeć, p. Stanisław Marut, p. Janusz Wagner, p. Aleksander Szypuła i wielu innych.

W 2007 r., czyli w 10. rocznicę powołania parafii, miała miejsce uroczysta konsekracja świątyni z udziałem biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięgi. Dokonano wtedy namaszczenia świętymi olejami ścian kościoła i ołtarza, w którym umieszczono relikwie św. Andrzeja Apostoła.

Od początku istnienia parafii powołano do istnienia kilka wspólnot liturgicznych, które prężnie działają do dzisiaj. W 1998 r. powstała Rada Parafialna, w skład której wchodzą przedstawiciele poszczególnych regionów parafii. Na jej czele stoją Przewodniczący Rady, kolejno p. Jan Wagner i p. Marian Wilk, zaś obecnie p. Julian Chmielowiec. Przez wiele lat sekretarzem Rady była p. Józefa Szypuła, której obowiązki przejęła i pełni do dziś p. Maria Sudoł. W tym samym czasie powołano także parafialną grupę „Caritas”, której pracami kieruje p. Maria Bomba, p. Małgorzata Letniowska i pozostałe Panie; powołano również szkolny „Caritas”.

W komorowskiej parafii działają również grupy duszpasterskie: Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i lektorzy), Schola, Oaza, Koła Żywego Różańca i Panie z Koła, które swoim śpiewem ubogacają uroczystości i Msze święte, jak również podejmują posługę: przygotowanie kulinarne wszystkich uroczystości i oazy wakacyjnej dla dzieci i młodzieży. Przez wiele lat Paniom z Koła przewodniczyła p. Zdzisława Styga, zaś obecnie przewodniczy p. Jolanta Baracz, sołtys naszej wioski.

Pod koniec 1998 r. powołano także osoby do służby muzyczno-liturgicznej: stanowisko organisty objął (i pełni do dzisiaj) p. Kazimierz Kosiorowski, a kościelnego p. Edward Łakomy. Pod koniec kwietnia 2006 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kościelnego: obowiązki przejął i pełni do dzisiaj p. Jan Zięba, którego wspomaga p. Anna Ziółkowska. Pośród pracowników parafii wspomnieć trzeba także panie, które służyły pomocą kulinarną: p. Helena Łeptuch, nieżyjącą już p. Marię Wagner oraz obecnie posługującą na plebanii p. Marię Rozmus.

Od 1999 r. działa Parafialna Orkiestra Dęta w Komorowie na czele z kapelmistrzem p. Kazimierzem Kosiorowskim. W 2006 r. Orkiestra została wpisana do rejestru Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (Oddział w Rzeszowie), które przyznało jej Brązową Odznakę Honorową, za szczególną działalność organizacyjną i artystyczną w społecznym ruchu muzycznym.

Od 2002 r. funkcjonuje w parafii Poradnia Życia Rodzinnego, w której pomocą służy p. Jolanta Stolarz. Także od 2011 r. działa przy parafii Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie dekanatu raniżowskiego.

W 2005 r. powołano komitet założycielski parafialnego stowarzyszenia, które przyjęło nazwę „Moja Mała Ojczyzna Komorów”. Do dzisiaj jego prezesem jest p. Ryszard Łeptuch. Z inicjatywy Stowarzyszenia i dzięki jego finansowemu wsparciu organizowano krajowe oraz zagraniczne pielgrzymki i wycieczki, w których uczestniczyli parafianie, członkowie grup liturgicznych oraz dzieci i młodzież.

Liczne inicjatywy i przedsięwzięcia realizowane w komorowskiej parafii nie byłyby możliwe bez błogosławieństwa pasterza diecezji, ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz poparcia władz samorządowych. W tym miejscu należy wspomnieć pomoc otrzymywaną od zmarłego p. Tadeusza Cebuli, wójta gminy Majdan Królewski oraz obecnego włodarza gminy p. Jerzego Wilka. Podkreślić należy także wsparcie ze strony p. Józefa Kardysia, starosty kolbuszowskiego i jego zastępcy p. Wojciecha Cebuli, a także p. Zbigniewa Chmielowca, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Nawiązała się życzliwa współpraca z p. Janiną Wójtowicz i p. Tomaszem Fortuną z Domu Kultury w Majdanie Królewskim.

Pomyślnie układała się współpraca ze społecznością Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyjątkową współpracę Parafia podejmowała ze Szkołą Podstawową im. M. Konopnickiej w Komorowie. Było to zasługą jej byłego dyrektora p. Dariusza Bździkota oraz obecnej dyrektor p. Ewy Łeptuch. Wśród grona nauczycielskiego trzeba zauważyć pomoc otrzymywaną ze strony katechetek: p. Jolanty Stolarz i p. Wioletty Sibigi.

Do grona zasłużonych dla parafii należą także: artyści Józef i Dorota Powroźnikowie
z Przeworska, którzy w sposób kompleksowy i całościowy są wykonawcami wystroju naszej świątyni (polichromia, rzeźba ), p. Ryszard Bajor, odpowiedzialny za ognisko muzyczne, p. Grzegorz Jagoda, który koordynuje prowadzenie parafialnej strony internetowej i p. dr. Grzegorz Wrona, który przygotowuje opracowanie historyczne naszej parafii. Złote rączki: p.  Zygmunt Czajkowski, p. Ryszard Pogoda, p. Stanisław Łeptuch, p. Stanisław Zdyrski, p. Tadeusz Nowicki, p. Franciszek Wrona, p. Czesław Łakomy, p. Jacek Wanat, p. Grzegorz Cudo, p. Tadeusz Łeptuch p. Józefa Kwarta, p. Agata Majka – Stec, p. Tadeusz Styga i wielu innych. Grupę tę uzupełniają miejscowe firmy, które wielokrotnie służyły pomocą w realizacji wielu podejmowanych przedsięwzięć: p. Jerzego Kosiorowskiego, p. Wiesława Suszka, p. Józefa Dzika, p. Lesława Tereszkiewicza, p. Stanisława Bednarza, stacja BP i wielu innych, również spoza Komorowa.

Na koniec należy wspomnieć braci-kapłanów, którzy szczególnie zasłużyli się dla naszej komorowskiej parafii. Podziękowania kieruję na ręce: ks. prałata Władysława Włodarczyka, byłego proboszcza parafii Majdan Królewski i dziekana dekanatu raniżowskiego, budowniczego świątyni, i ówczesnego wikariusza ks. dr. Jana Krynickiego, obecnego ogólnopolskiego kapelana Straży Pożarnej, ks. prałata dra Jana Biedronia, byłego rektora WSD w Sandomierzu, a obecnego proboszcza parafii NMP Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie, ks. prałata Stanisława Bara, proboszcza parafii św. Barbary w Tarnobrzegu, ks. prałata Bronisława Futymę byłego proboszcz parafii Miechocin, ks. dra Jacka Uliasza, dyrektora Instytutu Teologicznego Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach oraz ks. Jana Caga, mojego rodzonego brata i byłego proboszcza parafii Dylągówka w diecezji przemyskiej. W tym miejscu należy wspomnieć także zmarłego ks. Józefa Węglickiego, który jako senior posługiwał w naszej wspólnocie.

Za pomoc i posługę podziękowanie należy się wszystkim 17 diakonom, którzy od 2002 r. pełnili praktykę diakońską w naszej parafii. Szczególne podziękowania wobec ks. dra Michała Powęski, obecnego prefekta alumnów w seminarium duchownym w Sandomierzu, ks. dra Michała Grochowiny, oficjała Sądu Biskupiego, ks. dra Krzysztofa Ciska, pracownika Kongregacji Nauki Wiary oraz ks. Macieja Charabina, wicedyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego kurii diecezjalnej.

x x x

Na sam koniec, należy podziękować Wam – Drodzy Parafianie, którzy od 25 lat tworzycie tę wspólnotę parafialną, żywy Kościół. Dziękuję na końcu – gdyż razem ze mną jesteście gospodarzami tej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję za Wasze świadectwo wiary, za Waszą modlitwę w tej świątyni. Dziękuję, że uczycie tej wiary Wasze dzieci, przyprowadzając je na coniedzielną Mszę świętą oraz posyłając je na katechizację. Dziękuję, że razem ze mną, co niedzielę, w Godzinie Miłosierdzia trwacie na modlitwie, wypraszając potrzebne łaski dla całej naszej parafii. Dziękuję za to, że przez te 25 lat, mnie proboszcza, nigdy nie zostawiliście samego, troszcząc się zawsze o mnie z wielką życzliwością. Dziękuje za Wasze zaangażowanie i dbanie o czystość tego miejsca i o jego stan materialny.

Dziś w 25 rocznicę powstania naszej parafii, wszyscy razem – Wy Drodzy Parafianie, Kapłani i zaproszeni Goście – chcemy z pokorą i wdzięcznością zwrócić się w stronę Tej, która od 25 lat patronuje naszej wspólnocie. Chcemy swoje oczy wznieść ku Matce, ku Niepokalanej Matce Kościoła:

Panno Najświętsza, Niepokalana!

Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,

Weź w swą opiekę nasze rodziny,

Weź w swą opiekę naszą parafię Komorów

Weź w swą opiekę każdego z nas,

Niechaj miłością każdy przejęty,

czci swoim życiem Jezusa, naszego Pana.

Proszę Was – moi Drodzy, abyśmy z wielką wdzięcznością do Maryi, za to, że od 25 lat opiekuje się naszą parafią, rodzinami, młodzieżą, dziećmi, chorymi, odśpiewali teraz pieśń, która w tym roku będzie nam szczególnie towarzyszyła, stając się niejako hymnem czasu jubileuszu. Niech z naszych serc i dusz popłynie śpiewne wołanie do Maryi, Matki Kościoła i naszej Matki:

Jak szczęśliwy świat jest cały…

ks. proboszcz Andrzej Cag

8. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii z naszej parafii: P. Józef Letniowski telefon (693-565-204) i P. Krzysztof Stolarz (531-935-193). Gratuluję i życzę Szczęść Boże w tej posłudze dla naszej parafii. Telefon do P. Doradczyni Poradni Rodzinnej przy naszej parafii: 603-080-916.

 

 

Dodatkowe informacje