OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Komorów 16.06.2019r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY   

ROK C 2019

Parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Komorowie.

 

 

1. Msza Św. w tygodniu w pn. wt. pt. i so. o godz. 18.00, a po nie...

niedziela, 07 kwiecień 2013 17:51 Czytany 73036 razy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Napisane przez  Ks. Andrzej Cag
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Komorów 16.06.2019r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY   

ROK C 2019

Parafia p.w. NMP Matki Kościoła w Komorowie.

 

 

1. Msza Św. w tygodniu w pn. wt. pt. i so. o godz. 18.00, a po niej ok. 18.30 Nabożeństwo do N.S. Pana Jezusa.

2. We wtorek po modlitwie wieczornej spotkanie związane z rozdaniem świadectw na zakończenie kolejnego roku nauki w naszych ogniskach muzycznych. Zapraszam uczniów i rodziców.

3. Środa – o godz. 8.00 rano Msza Św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszam uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów na wspólną modlitwę. Po południu w środę wyjadę do Sandomierza gdzie w naszej katedrze Ks. Diakon Michał Zelik  o godz. 17.30 przyjmie święcenia kapłańskie. Polecajmy Jego osobę naszym modlitwom.

4. W czwartek UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTRZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO. Msze Św. o godz. 9.00. Po Mszy Św. uroczysta procesja Eucharystyczna, która tego roku wyruszy z kościoła w kierunku byłej kaplicy i tam zostanie rozwiązana. Procesja ma charakter wielkiej modlitwy – uczyńmy wszystko żeby taką była. Przygotujmy odświętnie trasę procesji, w oknach naszych domów wystawmy obrazy. Dzieci przyjdą w strojach od I Komunii Św. dzieci młodsze do sypania kwiatów i dzwonków. W tym dniu mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy Św. nie wystarczy tylko udział w procesji. Strażacy są odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo procesji. Róże różańcowe zatroszczą się o feletrony a zelatorki róż różańcowych o światło w czasie procesji. Weźmy ze sobą książeczki do modlitwy. Druga Msza Św. w tym dniu o godz. 16.00.

REGIONY ODPOWIEDZIALNE ZA OŁTARZE POLOWE.

Ołtarz 1 - "Kamionka, Krzywda, Okole"

Ołtarz 2. - "Zagórze, Pod młynem"

Ołtarz 3. - "Podrzeka , Kolonia"

Ołtarz 4. - "Osiczyny , Pastwiska"

Mszy Św. o godz. 9.00 przewodniczył będzie Ks. Michał Zelik nasz prymicjant, który udzieli nam Błogosławieństwa kapłańskiego i prymicyjnego.

5. Dziękuję Wszystkim Wam, a szczególnie wszystkim grupom liturgicznym za przygotowanie i prowadzenie Liturgii Odpustu Parafialnego. Dziękuję za odświętne przygotowanie naszej świątyni. Paniom za przygotowanie obiadu i dary w naturze do kuchni. Wszystkim za wszystko. Bóg zapłać.

6. Zapisy na wakacyjną szkolno – parafialną Oazę dla dzieci i młodzieży dokonujemy w zakrystii. Termin Oazy od 1 do 6 lipca włącznie.

7. Dziękujemy rodzinom za utrzymanie w czystości naszego kościoła i prosimy cztery następne rodziny o podjęci dyżuru.

8. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii z naszej parafii: P. Józef Letniowski telefon (693565204) i P. Krzysztof Stolarz (531935193). Gratuluję i życzę Szczęść Boże w tej posłudze dla naszej parafii.

 

20.05.2019

OGŁOSZENIE

I.       Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP „Matki Kościoła” w Komorowie zaprasza do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku Kościoła obejmującej następujące roboty:

a)    Wymiana stolarki okiennej stalowej na AL i PCV

b)    Wymiana drzwi wejściowych do zaplecza budynku

c)    Docieplenie ścian zaplecza styropianem wraz z wykonaniem elewacji

d)    Ocieplenie stropu Kościoła i zaplecza – wełna mineralna

e)    Wymiana kotła gazowego nadmuchowego – 40 kW

f)    Wykonanie instalacji fotowoltaicznej – 5 kW

II.     Termin wykonania prac do 15.10. 2019 r.

III.   Przedmiar robót oraz projekt do pobrania w kancelarii parafialnej codziennie w godz. 15.00-17.00

IV.    Opis sposobu obliczenia ceny

1.     Cena oferty za przedmiot zamówienia uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2.     Cena podana w ofercie za przedmiot zamówienia powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, transportem loco Zamawiający oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

5.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.     Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

V.      Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 

1.   Kryterium oceny ofert - wybór dokonany zostanie na podstawie kryterium najniższej ceny: najniższa cena - 100%.

2.   Oferta przedstawiająca najniższą cenę za przedmiot zamówienia otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów wg następującego wyliczenia:

 

                                 najniższa cena

                 C = ---------------------   x 100

                                   oferowana cena

 

gdzie:

C – ilość punktów przyznana w kryterium cenowym

najniższa cena– najniższa cena spośród wszystkich złożonych ważnych ofert

oferowana cena – cena z rozpatrywanej (ocenianej) ważnej oferty

Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3.   Wynik - oferta, która przedstawia najniższą cenę za przedmiot zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

VI.    Termin składania ofert do 20.06.2019 r. do godz. 12.00

Dodatkowe informacje